Lekker Lang Vest

Rating: 4.5882352941176 sterren
17 stemmen

Januari 2017

scroll down for English

Haak een proeflapje van ± 15cm meet hoeveel steken er in 10cm gaan

Meet je omvang waar je het breedst bent, heup/buik

Reken uit hoeveel steken je nodig hebt voor je omvang

Is je borstomvang groter, neem die maat en tel daar het aantal steken dat je gaat minderen voor de taille bij op

 

Kies een aantal dat deelbaar door 4 is, (ik koos voor 176)

Het eerste kwart van je steken is voor een voorpand,

de volgende twee kwart voor de achterkant en het laatste kwart word het andere voorpand (44-88-44)

je kunt de voorpanden een paar steken minder breed maken omdat er een boord komt

(ik deed dit niet omdat ik wat extra voor wel fijn vind)

Haak je begin ketting met een grotere naald dan waar mee je het vest gaat haken

 

We beginnen onderaan met een boord, haak om en om 1 of 2 reliëf steken voor en achter

Haak zoveel toeren als jij mooi vind, ik deed er 8

Dan haak je verder zonder reliëf

Na toer 13 kun je op meten hoe hoog je werk is

Want we gaan over ± 13 toeren minderen (afhankelijke van je natuurlijke middel)

Deze hoogte kan je gebruiken om te bepalen wanneer je met het minderen wilt beginnen

Ik begon na 32 toeren (+ boord is 40)

 

Het minderen doe je door steeds twee steken samen te haken

Dit doen we in de zij, op 1/4de en 3/4de van de steken

Dus laatste 2 van je eerste voorpand, de eerste en laatste 2 van het achterpand en de eerste 2 steken van je tweede voorpand

Ik deed dit 7 keer om de toer, 1 toer wel 1 toer niet (13 toeren)

Je kunt dit minder vaak of vaker doen zodat het naar jou lichaam past

Ga je minder steken minderen begin je later, ga je meer steken minderen begin dan eerder

Haak nu door tot waar je oksel wilt beginnen, denk aan uithangen, ga niet te hoog

ik deed nog 3 toeren

 

Vanaf hier haken we de panden om de beurt

Sla in je zij de eerste 4 steken over (armsgat)

Vervolgens minder je de volgende 4 toeren elke toer nog 1 steek

Haak door tot waar je wilt dat je hals begint, houd rekening met een boord

Vanaf hier haakte ik nog 3 toeren de steken voor mijn schouderstuk voor mij was dat 16 steken,

deze steken deel je door 3 en haak je 1/3de vasten, 1/3de halve stokjes en 1/3de stokjes  

 

Dan kun je de schouder aan elkaar haken of naaien

En een boord om de voorkant (eerst) en hals haken

 

De mouwen haakte ik gelijk aan, in het armsgat

Ik begon op het diepste punt, op de zijkant van de stokjes, 5 steken over 3 (2-2-1)

Zie diagrammen en foto’s voor hoe je meerdert om het armsgat vullend te krijgen

Zodra het weer kon haakte ik verder in het rond

Mijn naad ligt op de onderkant van mijn mouw

en daar minderde ik ook, 1 steek per toer

na 36 toeren haakte ik nog 6 toeren een boord

nu alleen nog draadjes weg weven

 

veel plezier van het lekkere lange vest                                                                              Crochet a sample of ± 15cm measuring how many stitches there are in 10cm
Measure your circumference where you are widest, hip/stomach
Calculate how many stitches you need for your size
If your bust size is larger, take that size and add the number of stitches you will decrease for the waist

 

Choose a number that is divisible by 4, (I chose 176)
The first quarter of your stitches are for a front piece,
the next two quarters are the back and the last quarter will be the other front (44-88-44)

you could make the front pieces less wide because there will be a collar
(I didn't do this because I like something extra fabric in front)
Crochet your starting chain with a larger hook than you will be crocheting the cardigan with

 

We work from the bottom up starting with with a rim, crocheting alternately 1 or 2 relief stitches front and back
do as many rows as you like, I did 8
Then continue crocheting without relief
After round 13 you can measure how high of your work
Because we are going to decrease about ± 13 rows (depending on your natural resource)
You can use this height to determine when you want to start decreasing
I started after 32 rows (+ ribbing = 40)

 

You decrease by crocheting two stitches together
We do this on the side, on 1/4th and 3/4th of the stitches

So from where you start, the last 2 of your first front piece, the first

and last 2 of the back piece and the first 2 stitches of your second front piece
I did this 8 times every other row (15 rows)

You can do less or more so it fits your body
If you are going to decrease less you start later, if you are going to decrease more, start sooner
than continue to where you want to start armpit, think about hanging out, don't go too high
I did 3 more rows

 

From here we crochet the parts individually,  
Skip the first 4 stitches on the side (armpit)
Then decrease 1 stitch on each row for the next 4 rows
Continue to where you want your neck to start, allow for a collar
From here I crocheted 3 more rows only the stitchesthat go no my shoulder, for me that was 16 stitches
divide these stitches by 3 and crochet

1/3rd single crochet, 1/3rd half double crochet and 1/3rd double crochet (US)

1/3rd double crochet, 1/3rd half treble crochet and 1/3rd treble crochet (UK)

 

Then you can crochet or sew the shoulder together
And crochet a rim around the front (first) and collar around the neck

 

I crocheted the sleeves right on, in the armhole
I started at the deepest point, on the side of the stiches, 5 stitches over 3 (2-2-1)
See charts and photos for how to increase to fill in the armhole
As soon as it was possible I continued crocheting in the round
My seam is on the bottom of my sleeve
and there I did my decreases, 1 stitch per row
after 36 rounds I did another 6 rows for the rim


now only have to weave in the ends

 

and enjoy your comfy long cardigan

 

detail mouw/ sleeve

hier zie je mijn 2-2-1 manier van op de zijkant van stokjes aanhaken

here you see my 2-2-1 way of crocheting on the side of double crochets (US) treble crochets (UK)

detail mouw/ sleeve (oksel/armpit)

naad mouw onder de arm / seem sleeve (underside arm)

detail mouw/sleeve (schouder/shoulder)

Schouder, 3 toeren, 6 vasten, 6 halve stokje, 6 stokjes 

 

Shoulder 3 times 6 stitches sc/hdc/dc (USA) dc/htc/tc (GB), 3 rows

 


pin mijn diagrammen ajb niet - Please do not pin my diagram charts

 


mindering voor een taille maar dan om de toer (niet elke toer)

decreasing on the "seam" for waist but then every other row (not every row)

 

Ik heb de mouw er direct aan gehaakt, na toer 6 verder in het rond gehaakt, per toer 1 steek op de naad geminderd

 

 I crocheted the sleeve straight on, after 6 rows crocheted in the round decreasing 1 stitch every row

boord- rim

op de zijkant/ on de side -2-2-1

 

 reliëf 2/2 of/or 1/1 is jou keus, is up to you


pin mijn diagrammen ajb niet - Please do not pin my diagram charts

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb