Basic top down Sweater 

Rating: 4.6666666666667 sterren
6 stemmen

september 2019

4 Matthew

Een basis trui van boven naar beneden gehaakt
Heel makkelijk in elke gewenste maat te maken

A basic sweater crocheted from top down
Easily made in any size

 

15 x 50 gram

naald/hook 7mm

 

Meet om de borst en de biceps en werk eventueel verschil weg in de hals
wanneer je mouwen met een normale wijdte wilt
Ik deed bv de hals 10cm breder dan een vierkant

Haak tot je het juk onder de oksel makkelijk kunt sluiten
of je de gewenste breedte hebt bereikt
Daarna voor en achter gewoon door haken tot de gewenste lengte
Dan de mouwen veder haken in de vorm die je wenst
Form fitting, normaal, recht, trompet … wat je maar wilt

Ik haak vast, haak jij los en wil je het zelfde resultaat neem dan een kleinere naald bv 6mm
Ga niet zomaar uit van mijn aantal steken maar maak de hals zo wijd als jij prettig vind

 

Measure around the chest and biceps and work away any differences in the neck
When you want sleeves of a normal width
For example, I made the neck 10cm wider than a square

Crochet until you can easily close the yoke under the arms
or you have reached the desired width
Then simply crochet the front and back to the desired length
Then crochet the sleeves in the shape that you want
Form fitting, normal, straight, trumpet … whatever you want

I crochet tight, if you crochet loose and you want the same result, take a smaller hook eg 6mm
Don't just go on my number of stitches but make the neck as wide as you like


Als je weet hoe wijd je de mouwen bij de pols wilt kun je uitrekenen hoeveel steken moet minderen
verdeel deze over het aantal voor de lengte nog haken toeren
Je kunt een trui uit de kast trekken om te checken of je goed gaat
Ik haak ze in het rond en meerder twee keer aan de linker kant van de “naad” tegen 1 keer aan de rechterkant
Omdat het oogje van de steek aan de rechterkant van de steek zit zodat mijn “naad” niet draait

Het diagram geeft je een idee hoe, niet hoeveel dat moet je echt zelf uitrekenen!

 

If you know how wide you want the sleeves at the wrist you can calculate how many stitches you should decrease
divide them over the number of rows you still need for the length
You can use sweater to check how you are doing
I crochet them in the round and decrease twice on the left side of the "seam" against once on the right
Because the eye of the stitch is on the right side of the stitch so that my "seam" does not slant

The diagram gives you an idea how, not how much, that you really have to calculate yourself!

 


4 Bryan

 

Royal van Zeeman

dubbeldraads

8mm naald

 

ik deed hier 7 ipv 5 in de hoeken

7 ipv 1 op de schouder

14 voor en achter 

 de hals is wat breder geworden

een volgende maak ik de hals ws minder breed


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.