Highs & Lows

Gepubliceerd op 16 mei 2020 om 15:05
Ontwerpen is een proces waar jullie eigenlijk bijna nooit niks van mee krijgen. Het is kijken, voelen, zoeken, haken, meten, wegen, rekenen, puzzelen en opnieuw weer het hele rijtje af. Garen, naald, steek, kleur, sfeer gevoel, maat, model.. alles moet samen komen tot een uniek resultaat, iets waar ik vrede mee hebt, mijn naam aan wil verbinden, trots op kan zijn. Het delen is een pad met highs and lows, regelmatig besluipt het:" waarom doe ik dit" me, vooral in deze tijd van het anonieme internet, onpersoonlijk contactloos contact en disrespect. Men vergeet dat er een warm kloppend hart dat voelt achter zit, nemen en zijn weer weg. Er komt maar weinig feedback mijn kant op, ik krijg wel wat reacties van een paar lieverds en duimpjes wanneer ik deel op Facebook. Ik zie redelijk wat volgers aantallen op mijn Facebook pagina Made in Assen en mega veel bezoekers aantallen hier op mijn website maar..  waar zijn de foto's van wat er met behulp van mijn werk word gemaakt? Ik zie echt honderden pins op Pintrest van mijn foto's, gelukkig linken de meeste naar mijn website dus dat zie ik wel als complimenten. Maar ondanks dat ik vraag om er respectvol mee om te gaan en ze niet te pinnen zie ik op Pintrest ook bijna net zoveel van mijn diagrammen, dat laatste is niet respectvol, demotiveert vreselijk en doet me het gratis delen keer op keer opnieuw overdenken. Dat voelt zo rot, niet positief, niet mij,  ik wil zo graag geven, vooral aan meiden zoals ik, zodat ook zij met zo weinig mogelijk centjes toch wat moois voor zichzelf kunnen maken, dat wil mijn hart. Het ontwerpen is de andere kant, the absolute highs, elke keer als er iets mooist ontstaat krijg ik een jolt extra energie. Ontwerpen is iets waar ik waarschijnlijk nooit mee zou kunnen stoppen, het voelt als iets dwangmatigs, het is bijna een obsessie, het is Creëren, het is passie, pure Passie... I crochet
 
Zilla van der Spoel, Made in Assen©
 

Designing is a process that you don’t get to see much of. It is looking, feeling, searching, crocheting, measuring, weighing, calculating, puzzling, repeat and repeat. Thread, needle, stitch, color, feel/mood, size, model ... everything has to come together to a unique result, something that I’m happy with, want to attach my name to, can be proud of. Sharing is a path with highs and lows, the: "why am I doing this"  regularly sneaks up on me, especially in this age of the anonymous internet, impersonal contactless contact and disrespect. People forget that there is a warm beating heart that feels behind it, take and are gone. There is very little feedback coming my way, I do get some responses from a few sweethearts and thumbs up when I share on Facebook. I see quite a few numbers of followers on my Facebook page Made in Assen and a lot of visitor numbers here on my website but .. where are the pictures of what is made with the help of my work? I see hundreds of pins on Pintrest of my photos, luckily most of them link to my website so I see that as compliments. But even though I ask to be respectful and not pin them on Pintrest I also see almost as many pins of my diagram-charts, the latter is disrespectful, terribly demotivating and making me rethink sharing for free time and time again. That feels so bad, not positive, not me, I so much want to give, especially to girls like me, so that they can make something beautiful for themselves with as little money as possible, that is what my heart wants. Designing is the other side, the absolute highs, every time something beautiful is coming in existence I get a jolt of extra energy. Designing is something I could probably never stop doing, it feels like a compulsion, it is almost an obsession, it’s Creating, it is passion, pure Passion ... I ♥ crochet

 

Zilla van der Spoel, Made in Assen ©

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb